Vítejte v systému DROZD

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účinně poskytovat aktuální upozornění k cestám a pobytu. V případě mimořádných událostí zastupitelskému úřadu napomáhá organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:

  1. Informace o cestovateli
  2. Údaje o pobytu v zahraničí
  3.  Informace o spolucestujících
  4.  Kontaktní osoba v ČR

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před případným hrozícím nebezpečím plynoucím z přírodních katastrof, bezpečnostních incidentů a hrozeb i sociálních nepokojů. V případě nenadálé situace (mimořádné události) slouží poskytnuté kontakty pro účely organizování  poskytování rychlé účinné pomoci občanům v  nouzi.

Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po uplynutí 30 dnů od data odjezdu občana ze zahraničí uvedeného v jeho registraci jsou z databáze automaticky vymazány.

Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvořit novou registraci“.

Od června 2024 je DROZD rovněž součástí mobilní aplikace Portál občana.

Pokud cestujete do zahraničí s cestovní kanceláří, doporučujeme prověřit, zda vedoucí zájezdu též provedl registraci, aby nedocházelo k duplicitním záznamům.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.,  o zpracování osobních údajů, a také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí 30 dnů od data odjezdu ze zahraničí uvedeného v mé registraci.

Své dotazy a připomínky k fungování aplikace DROZD můžete elektronicky zasílat na adresu drozd@mzv.gov.cz.
Dotazy, které se netýkají technické podpory aplikace DROZD, směřujte na Konzulární odbor MZV ČR (ko@mzv.gov.cz).

Vytvoření nové registrace v systému Drozd.
Máte již vytvořenu registraci v systému Drozd a chcete ji upravit či zrušit.